Dokumenty wg tagu: opłaty

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
62 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2013 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-06-27
64 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2013 Rektora UKSW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 2013-06-18
81 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2013 Rektora UKSW z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie opłat wnoszonych przez stud... 2013-04-26
83 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2013 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi eduka... 2013-04-23
86 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2013 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie opłat wnoszonych przez stud... 2013-04-18
95 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2013 Rektora UKSW z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyj... 2013-02-05
97 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora UKSW z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukac... 2013-01-18
305 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 182/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usłu... 2012-11-22
104 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademick... 2012-07-23
47 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studi... 2012-07-03