Szczegóły dokumentu

Pismo Okólne Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające pismo okólne w sprawie opłat za przewód doktorski, przewód habilitacyjny oraz postępowanie o nadanie tytułu naukowego dla osób niebędących pracownikami UKSW ani uczestnikami studiów doktoranckich UKSW

pozycja 84
rodzaj Pismo okólne
data publikacji 2005-05-18
rok 2005
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zmiana pisma okólnego przewód doktorski
załączniki