Dokumenty wg tagu: odznaczenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
76 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odz... 2017-03-27
138 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie o... 2016-04-21
92 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Meda... 2016-03-10
105 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2011-03-24
129 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 28/2010 Senatu UKSW z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2010-03-25
139 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu pracy Senackiej Komisji ds. Odznaczeń oraz trybu zgłaszania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych 2009-06-25
102 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2009 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2009-03-26