Dokumenty wg tagu: odznaczenia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
582 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. ucz. do senackiej komisji d... 2020-09-18
581 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Jerzego Cytowskiego, prof. ucz. do senackiej komisj... 2020-09-18
580 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Tomasza Wielebskiego, prof. ucz. do senackiej k... 2020-09-18
579 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. dra hab. Stanisława Chrobaka, prof. ucz. do senackiej ko... 2020-09-18
578 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru ks. prof. dra hab. Leszka Misiarczyka do senackiej komisji d... 2020-09-18
577 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 134/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra hab. Jacka Tomczyka, prof. ucz. do senackiej komisji ds.... 2020-09-18
415 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odz... 2020-06-30
94 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2019-03-27
94 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie od... 2018-04-26
69 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2018-03-27