Dokumenty wg tagu: kredyt

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych absolwentów ... 2021-02-01
344 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie obsługi bieżącego rachunku bankowego,... 2018-12-28
107 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 30 milionów z... 2013-01-24
306 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 183/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 25 milionów ... 2012-12-20
150 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminów obowiązywania umów zawartych ... 2011-06-16
130 2008 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu w formie... 2008-09-25
58 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 10/2008 Rektora UKSW z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zaciągnięcie przez Uniwersytet Kardynał... 2008-08-20
165 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 38/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na finansowanie inwestycji p... 2006-09-06