Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 11/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania grupy najlepszych absolwentów studiów wyższych i studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego oraz wydawania zaświadczeń osobom ubiegającym się o otrzymanie kredytu studenckiego.

pozycja 35
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-02-01
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktoranci studenci regulamin absolwenci kredyt
załączniki