Dokumenty wg tagu: kierownik

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
329 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z Etyki dl... 2021-07-22
735 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 277/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu ks. dr. hab. Zbigniewa Babickiego, prof. ucz. na... 2020-09-28
734 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 276/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opinii o powołaniu mgra Artura Koniora na kierownika Studium Wychow... 2020-09-28
424 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 16/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 31 p... 2019-10-29
93 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania kierownika projektu pn.: „Multidyscyplinarne Centrum Badaw... 2018-04-20
350 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Pedagogizacji Uniwer... 2016-09-30
176 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego 2014-06-26
262 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej Senatowi Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2014-06-17
123 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Języków Obcych 2013-02-21
136 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kierownika Uniwersytetu Otwartego UKSW 2012-02-23