Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
254 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2014-12-18
22 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-10-28
47 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Studiów nad Rodzina UKSW 2013-08-30
133 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2013 Senatu UKSW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie opinii o połączeniu katedr na Wydziale Prawa Kanonicznego 2013-02-21
40 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2012 Rektora UKSW z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia katedry w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2012-08-21
212 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 90/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia katedry w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Historycz... 2012-06-21
76 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-04-10
75 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-04-10
74 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literatury Biblijnej przy Katedrze Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią w Inst... 2012-04-10
73 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Literatury Greckiej i Bizantyńskiej w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydz... 2012-04-10