Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
97 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Katedry Historii Idei i Doktryn Pol... 2011-02-24
8 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydzia... 2010-12-09
5 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Badań Regionalistycznych w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Hum... 2010-12-09
197 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Badań Regionalistycznych w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na ... 2010-11-25
194 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 93/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoz... 2010-11-25
192 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-11-25
36 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2010-07-07
35 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-07-07
167 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych katedr na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-06-24
166 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Śr... 2010-06-24