Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Prawa i Administracji 2006-07-18
53 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Teologicznego 2006-07-18
52 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolo... 2006-07-18
161 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Dialogu Wiary z Kulturą oraz Katedry Antropolog... 2006-06-22
45 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie... 2006-06-14
154 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej ... 2006-05-24
18 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Teologii Pastoralnej na Wydzia... 2006-01-18
134 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu na Wydz... 2005-06-23
133 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Katedry Kościelnej Procedury Administracyjnej na Wydziale ... 2005-06-23
42 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa UKSW 2004-12-22