Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Katedry Literatury Greckiej i Bizantyńskiej w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydz... 2012-04-10
72 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego przy Katedrze Modernizmu Europejskiego w Instytucie Filolog... 2012-04-10
8 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2011 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Studiów nad Europą Środkową i Wschodnią w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i ... 2011-12-05
7 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2011 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie likwidacji katedr na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 2011-12-05
181 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Katedry Literatury Greckiej i Bizantyńskiej w Instytuci... 2011-11-24
179 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wyd... 2011-11-24
178 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Katedry Polszczyzny i Kultury Biblijnej w Instytucie Fi... 2011-11-24
172 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 102/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację katedr na Wydziale Biologii i Nau... 2011-10-27
155 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Studiów nad Europą Środkową i W... 2011-06-16
43 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2011 Rektora UKSW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Katedry Historii Idei i Doktryn Politycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Kated... 2011-03-09