Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
277 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersy... 2022-07-04
276 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centrum L... 2022-07-04
275 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przekształcenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2022-07-04
247 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2022-06-29
146 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2022-04-29
144 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Biura Gospodarowania Mieniem Uniwersytetu Kardynała... 2022-04-26
138 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Reg... 2022-04-06
134 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centr... 2022-04-05
133 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała ... 2022-04-05
128 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Cen... 2022-03-28