Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
174 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rektorskiego 2021-05-07
173 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kancelarii Rektora 2021-05-07
172 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2017 Rektora UKSW w sprawie utworzenia... 2021-05-07
168 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia w Dział Inn... 2021-04-29
167 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardyna... 2021-04-29
166 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwi... 2021-04-29
150 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego ogólnouczelnianej jednostki or... 2021-04-23
148 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2021-04-23
141 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kard... 2021-04-22
140 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego Uniwersy... 2021-04-22