Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
191 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Karier 2021-05-07
190 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rekrutacji 2021-05-07
189 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Pomocy Materialnej dla Studentów 2021-05-07
188 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Współpracy Międzynarodowej 2021-05-07
187 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 51/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. Badań Naukowych 2021-05-07
182 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 48/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora UKSW w sprawie utworzenia jednostki... 2021-05-07
181 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 47/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Kształcenia 2021-05-07
179 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Inspektoratu ds. BHP 2021-05-07
178 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli 2021-05-07
176 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Radia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2021-05-07