Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2023-01-30
3 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-01-10
544 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-20
428 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 101/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadz... 2022-10-21
360 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Niepublicznego Przedszkola Uniwersytetu K... 2022-09-28
315 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora U... 2022-08-08
314 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Re... 2022-08-08
290 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr 28/2021 Rektora U... 2022-07-13
282 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regul... 2022-07-07
278 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Filii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2022-07-06