Dokumenty wg tagu: a. Środowisko wewnętrzne 3. struktura organizacyjna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
221 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością 2021-05-25
220 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Gwar... 2021-05-24
202 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Finansowego 2021-05-07
200 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Księgowości 2021-05-07
199 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Budżetowania i Kontrolingu 2021-05-07
198 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Technicznego 2021-05-07
196 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Administracyjno-Gospodarczego 2021-05-07
194 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Zamówień Publicznych 2021-05-07
193 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i N... 2021-05-07
192 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Archiwum UKSW 2021-05-07