Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
13 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 130/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Internetu i Komunikacji... 2017-04-24
12 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 131/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora zwyczajnego w Kate... 2017-04-24
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 130/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Dialogu Wi... 2017-04-24
10 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 135/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 kwietnia 2017 r. Uwagi do projektu uchwały Senatu UKSW w sprawie warunków i tryu rekrutacji na studia wyższe w UKSW w Warsza... 2017-04-24
4 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 8/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Teologicznego na rok akademicki 2017/2018 2017-03-27
2 2017 Decyzja Dziekana Obwieszczenie nr 2 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 23 marca 2017 roku dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2017-03-23
3 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawniczej 2017-02-28
1 2017 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 1/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 21 lutego 2017 r. w dotyczące ogłoszenia składu Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Kadr Naukowych, Odznaczeń i Współpracy Krajowej 2017-02-21
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wystąpienia do Senatu UKSW z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. Federico Lombard... 2017-01-16