Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 30/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2017/2018 2017-10-18
42 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 29/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 02 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich i zwiększenia sty... 2017-10-02
47 2017 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 3 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 29 września 2017 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Wydziału Teologicznego UKSW w sprawie nostryfikacji st... 2017-09-29
46 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 343/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nostryfikacji stopni naukowych oraz tytułów zawodowych uzysanych za granicą w... 2017-09-29
45 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 342/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Instytutów na Wydziale Teologicznym oraz w sprawie wniosku o jego wprowadzenie 2017-09-29
44 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 333/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dialogu... 2017-09-29
43 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 332/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora zwyczjnego w Katedrze Chrys... 2017-09-29
41 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana Nr 27/2017 Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Zespołu Medialnego Wydziału Teologicznego UKSW 2017-07-10
40 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 1/2017 Wydziału Teologicznego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Zespołu Medialnego Wydziału Teologicznego UKSW 2017-07-10
39 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 300/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki księdzu doktorowi... 2017-06-26