Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
38 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 270/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Dialo... 2017-06-26
37 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 277/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii, Aksjologii i Pr... 2017-06-26
36 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 276/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnienia na staowisko adiunkta w Katedrze Teologii Życia Duchowego 2017-06-26
35 2017 Zarządzenie Dziekana Uchwała Nr 275/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Internetu i Komuni... 2017-06-26
34 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 274/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Środków S... 2017-06-26
33 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 273/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Aksjologii... 2017-06-26
32 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 272/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Hermeneutyki Bibli... 2017-06-26
31 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 271/2017 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Mariologii 2017-06-26
30 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 26/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Ka... 2017-06-14
29 2017 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 25/2017 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z konkursem na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii, ... 2017-06-14