Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 8/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego w wyborach uzupełniających do senatu UKSW spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego kandydata na członka senatu UKSW z Wydziału Nauk Pedagogicznych i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i kolejnych głosowań

pozycja 73
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2021-12-01
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory senat
załączniki