Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
151 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu habilit... 2019-11-20
150 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 2/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitac... 2019-11-20
149 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2019/2020 Rady Dyscypliny Instytutu Pedagogiki w dyscyplinie pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowan... 2019-11-20
142 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów oraz ... 2019-11-20
141 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania członka Wydziałowej Komisj... 2019-11-20
140 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów or... 2019-10-16
139 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 98/2018/2019 w spraw... 2019-10-16
138 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 97/2018/2019 Rady Wy... 2019-10-16
137 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kandyda... 2019-10-16
136 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat kandyda... 2019-10-16