Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 49/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobk... 2017-02-22
10 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 48/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie konkursu... 2017-02-22
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 47/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. ... 2017-02-22
8 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 46/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Dziekana ds. ... 2017-02-22
7 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 45/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wydawn... 2017-02-22
6 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 44/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw przeprowa... 2017-02-22
5 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian promotorów i t... 2017-01-25
4 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania członka Komisji Dydaktyc... 2017-01-25
3 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania członka ze składu Komisj... 2017-01-25
2 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu praktyk na kieru... 2017-01-25