Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
44 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 79/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia opisu sylwetki absolwen... 2017-05-31
43 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 78/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kie... 2017-05-31
42 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 77/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kie... 2017-05-31
41 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 76/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjne... 2017-05-31
40 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 75/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobku... 2017-05-31
39 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 74/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania recenzenta do oceny dorobku... 2017-05-31
38 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 73/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie z... 2017-05-31
37 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 72/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie z... 2017-05-31
36 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 71/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przedłużenie z... 2017-05-31
35 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego roz... 2017-05-31