Monitor WNP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego mgr Izabeli O... 2022-06-01
44 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anny Sarbiewskiej 2022-06-01
43 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej i wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorsk... 2022-06-01
42 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 01.06.2022 r. w sprawie nowelizacji artykułu 22 ust. 1 Uchwały Rady Dyscypliny Pedagogika z dnia 24.06.2020 r. 2022-06-01
41 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia opiekunów i tematów ... 2022-05-25
40 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie otwartego konkursu na stanowisko ... 2022-05-25
39 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie opinii Rady Wydziału Nauk Pedagog... 2022-05-25
38 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia składu komisji seminarium State of the Art Barbary Głasek w ramach Szkoły... 2022-04-27
37 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 41/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Iwony Witulskiej 2022-04-27
36 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 40/2021/2022 Rady Dyscypliny Pedagogika UKSW w Warszawie z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Artura Aleksiejuka 2022-04-27