Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
226 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 25/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2021 roku zmieniająca Decyzję Nr 20/2021 Dziekana Wydz... 2021-11-05
224 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 10/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w dniu ... 2021-11-02
221 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 8/2021/NoKiR Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie powołania sekretarza ... 2021-11-02
220 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 7/2021/NoKiR Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2021 r. uchylająca Decyzję nr 5/2021/NoK... 2021-11-02
277 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 35/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwołania ze... 2021-10-29
223 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 9/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 3/2021 Dziekana Wydzia... 2021-10-29
222 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 Dziekana Wydzia... 2021-10-29
231 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 2/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie określenia zasad sporządzania planów z działań naukowych w Instytucie Literaturoznawstwa 2021-10-28
230 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 1/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie określenia zasad sporządzania sprawozdań z działalności naukowej w Instytucie Literaturoznaw... 2021-10-28
225 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 18/2021 z 28 października 2021 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie powołania Zespołu ds. projektu raportu ewaluacyjnego w Instytucie Literaturoznawstwa 2021-10-28