Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 21/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań nad Językiem Autorów w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW

pozycja 238
rodzaj Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej
data publikacji 2020-12-01
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi adiunkt
załączniki