Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 18/2018 w sprawie powołania prof. Wojciecha Kudyby na kierownika Katedry Literatury XX wieku 2018-02-19
17 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 17/2018 w sprawie powołania prof. Barbary Bobrowskiej na kierownika Katedry Pozytywizmu na WNH UKSW 2018-02-19
16 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 16/2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu praktyk realizowanych przez doktoranta UKSW 2018-02-19
15 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 15/2018 w sprawie zatwierdzenia wzoru protokołu hospitacji zajęć prowadzonych przez doktorantów WNH 2018-02-19
14 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 14/2018 w sprawie powołania prof. Anny Czajki-Cunico na promotora rozprawy doktorskiej mgr D. Dąbrowskiej 2018-02-19
13 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 13/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Dąbrowskiej 2018-02-19
12 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 12/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Joannie Pietrzak-Thebault na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury Staropolskiej, Retoryki i Badań nad Biblią ... 2018-01-29
11 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 11/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Wiśnickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Muzeologii 2018-01-29
10 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 10/2018 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Pawła Stangreta w Katedrze Badań nad Teatrem i Filmem na czas nieokreślony 2018-01-29
9 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 9/2018 w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie pracownikom WNH orderów i odznaczeń państwowych 2018-01-15