Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/9/2017 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć i terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademicki... 2017-09-21
5 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana w sprawie przygotowania, weryfikacji i przyjęcia karty opisu przedmiotu w USOS 2017-06-30
9 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/5/2017 dotycząca zatwierdzenia programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WFCh 2017-05-11
7 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2017-04-10
6 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚCI ST... 2017-01-10
28 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/9/2016 w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów dyplomowych na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademickim 2016/2017 2016-09-22
27 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 1/9/2016 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć na Wydział Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademickim 2016/2017 2016-10-22
25 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana Nr 10/16 w sprawie zmiany PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. PROGRAM ERASMUS+ SMP, SMPA WYJAZDY STUDENTÓW W CELU ODBYCIA PRAKTYK W INSTYTUCJI... 2016-05-13
22 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 8/16 w sprawie PROWADZENIA PRAC MAGISTERSKICH PRZEZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO 2016-05-10
21 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Dziekana Nr 7/16 w sprawie PRZYGOTOWANIA, SPOSOBU WERYFIKACJI I PRZYJĘCIA KARTY OPISU PRZEDMIOTU W USOS 2016-04-29