Szczegóły dokumentu

Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 4/4/2019 dotycząca zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 2019/2020