Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WFCH 2020-01-15
1 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY REJESTRACJI STUDENTÓW NA ZAJĘCIA I DOKONYWANIA PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW W USOS NA WFCH 2020-01-15
3 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2019-05-10
2 2019 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2019-05-10
5 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/5/2019 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2019-05-09
1 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 4/4/2019 dotycząca zasad przyjmowania kandydatów z przeniesienia na kierunki studiów, prowadzone na WFCH w roku akademickim 2019/2020 2019-04-04
8 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/9/2018 w sprawie zatwierdzenia planów zajęć i terminów egzaminów dyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w roku akademicki... 2018-09-20
5 2018 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚCI ST... 2018-01-26
3 2017 Decyzja Dziekana Decyzja dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY DYPLOMOWANIA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA WFCh 2017-10-02
2 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie dziekana w sprawie szczegółowych zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku Ochrona Środowiska 2017-10-02