Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
7 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 6/2016 w sprawie ustalenia TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH POZA SYSTEMEM STUDIÓW W RAMACH EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ 2016-03-16
6 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 5/2016 w sprawie powołania WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 2016-03-16
14 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 7/3/2016 w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie 2016-03-16
13 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 6/3/2016 w sprawie egzaminów doktorskich 2016-03-16
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 5/3/2016 w sprawie zatwierdzenie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2016-03-16
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 4/3/2016 w sprawie określenia kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, na których rekomendowani przez AZ... 2016-03-16
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 3/3/2016 w sprawie potwierdzania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej efektów uczenia się poza uczelnią 2016-03-16
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 2/3/2016 w sprawie profilu studiów: „Philosophy and Culture of East-Central Europe. Experience and Thought” 2016-03-16
4 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW W WARSZAWIE 2016-02-05
3 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ OCENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UKSW... 2016-02-01