Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
17 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 3/02/2021 z dnia 05.02.2021 w spawie opinii o programie studiów na kierunku filozofia 1 i 2 stopnia. 2021-02-05
80 2020 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 02 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego studia z filozofii w j. angielskim 2020-12-02
36 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania prof. ucz. dra hab. Jana Cieciucha na kierownika studiów doktoranckich (na kierunku filozofia) na WFCH 2020-10-03
35 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania dr hab. prof. ucz. Magdaleny Płotki do Rady Szkoły Doktorskiej UKSW, jako kierownika ścieżki filozofia 2020-10-03
19 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie POWOŁANIA RADY NAUKOWEJ AKADEMICKIEJ ŚCIEŻKI STUDIÓW FILOZOFICZNYCH 2020-03-10
12 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 06/01/2020 - tezy do egzaminów dyplomowych 2020-01-16
11 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 05/01/2020 - zmiana terminu egzaminu licencjackiego na kierunku Ochrona Środowiska 2020-01-16
5 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY DYPLOMOWANIA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA WFCH 2020-01-15
4 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCH w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15
3 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana WFCh w sprawie modyfikacji PROCEDURY PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WFCH 2020-01-15