Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 20 czerwca 2023 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistyc... 2023-06-21
98 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich ks. mgr Adama Grabowskiego 2023-06-01
97 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia standardów dla prac doktorskich w dyscyplinie naukowej Psychologia 2023-06-01
96 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony doktorskiej mgr Anny Cichockiej w dn. 22.06.2023 2023-06-01
95 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej ks. mgr Adama Grabowskiego 2023-06-01
94 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Społecznej 2023-06-01
93 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji Rady Dyscypliny na stanowisko wicedyrektora Instytutu Psychologii 2023-06-01
92 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Krzysztofa Stanisławskiego 2023-06-01
91 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Klaudii Ponikiewskiej 2023-06-01
90 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Michała Obidzińskiego 2023-06-01