Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
109 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-07-11
108 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z dnia 6 lipca 2023 r. ws. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. mgr. Pawłowi Mazance 2023-07-06
107 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z dnia 6 lipca 2023 r. ws. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Mazanki 2023-07-06
106 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 5/07/2023 z dnia 03.07.2023. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktyc... 2023-07-03
105 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/07/2023 z dnia 03.07.2023. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktyc... 2023-07-03
104 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/07/2023 z dnia 03.07.2023. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktyc... 2023-07-03
103 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2/07/2023 z dnia 03.07.2023. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora uczelni badawczo-dydaktycznego na kierunku psychol... 2023-07-03
102 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Eweliny Pyrki i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2023-06-28
101 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii ws. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora uczelni dla ks. dr. hab. D... 2023-06-27
100 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11/2022-2023 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. realizacji programu Erasmus+ 2023-06-26