Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
129 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta na zastępstwo (etat badawczo-dydaktyczny) 2023-09-27
128 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji zatrudnienia dr hab. Haliny Dubczak na stanowisku adiunkta (zatrudnienie na zastępstwo) 2023-09-21
127 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia na stanowisku asystenta na pół etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) mgr Patrycji Didyk 2023-09-21
140 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 1/09/2023 z dnia 15.09.2023. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego na kierunku psychologia. 2023-09-15
125 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2/09/2023 z dnia 15.09.2023. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku psychologia 2023-09-15
126 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii 2023-07-26
123 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie w sprawie powołania Komisja do przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego mgr Darii Niedziałkowskiej 2023-07-11
122 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie w sprawie powołania Komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej mgr Darii Niedziałkowskiej 2023-07-11
121 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie w sprawie powołania Komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej mgr Darii Niedziałkowskiej 2023-07-11
120 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie w sprawie powołania Komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej mgra Piotra Grzegorzewskiego 2023-07-11