Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
139 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z dnia 12 października 2023 r. ws. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia p. mgr Ewelinie Pyrce 2023-10-12
138 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z dnia 12 października 2023 r. ws. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Eweliny Pyrki 2023-10-12
137 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony doktorskiej Anety Drożdżewicz w dn. 16.11.2023 2023-10-07
136 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Badań Naukowych w Instytucie Psychologii 2023-10-07
135 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora uczelni dla dr hab. Małgorzaty Starzomskiej-Romanow... 2023-10-07
134 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu podziału środków na badania naukowe i prace rozwojowe w Instytucie Psychologii UKSW. 2023-10-07
133 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-10-07
132 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 5 października 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Mariuszowi Tabac... 2023-10-05
131 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2023-2024 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 01.10.2023 r. w sprawie powołania planisty na kierunku psychologia 2023-10-03
130 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1/2023-2024 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 28.09.2023 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Praktyk 2023-09-28