Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
150 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora pracy doktorskiej mgr Anny Chwastek 2023-11-09
149 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia dwóch konkursów na stanowisko asystenta (etat badawczo-dydaktyczny) 2023-11-09
148 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-11-09
146 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 9 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego p. Marcina Beściaka 2023-11-09
145 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 9 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego p. Agnieszki Jaworskiej 2023-11-09
144 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Anny Mireckiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2023-11-09
143 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 9 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Markowi Porwolikowi 2023-11-09
147 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 5/10/2023 z dnia 5.11.2023. w sprawie stawek na kierunku ochrona środowiska. 2023-11-13
142 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii ws. projektu programu studiów I stopnia „Kognitywistyka” na Wydziale Filozofii Chrześcijań... 2023-10-25
141 2023 Decyzja Dziekana Decyzja dziekańska nr 3/2023-24 z dnia 25.10.2023 w sprawie zmiany miejsca pracy badawczej dr. Krzysztofa Stanisławskiego 2023-10-25