Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia na stanowisku asystenta na pół etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) mgr Izabeli Huczewskiej 2023-01-12
7 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie terminu końcowego przedłożenia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzanych przez Ra... 2023-01-12
6 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia Wytycznych dla osób piszących prace magisterskie w Instytucie Psychologii UKSW 2023-01-12
5 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2023-01-12
4 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z 12 stycznia 2023 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk huma... 2023-01-13
3 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z 12 stycznia 2023 w sprawie terminu końcowego przedłożenia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. prze... 2023-01-12
1 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/01/2023 z dnia 12.01.2022. w sprawie zatrudnienia na ½ etatu dydaktycznego na kierunku ochrona środowiska 2023-01-12