Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 2 lutego 2023 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzi... 2023-02-02
18 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/01/2023 z dnia 27.01.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postepowania kwalifikacyjnego na kierunku psychologia. 2023-01-30
17 2023 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2023-01-18
15 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Ponikiewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2023-01-12
14 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szczepanik 2023-01-12
13 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany składu Redakcji czasopisma Studia Psychologica: Theoria et Praxis 2023-01-12
12 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Ilony Skoczeń 2023-01-12
11 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia na stanowisku adiunkta na pół etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) dr hab. med. Anity Gębskiej Kuc... 2023-01-12
10 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia na stanowisku adiunkta na pół etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) mgr Piotra Woźniaka 2023-01-12
9 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia na stanowisku asystenta na pół etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne) mgr Joanny Leśniak 2023-01-12