Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
103 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dla Michała Adama Oleksowicza 2022-10-06
102 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistyczny... 2022-10-06
126 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2022-2023 Dziekana WFCh UKSW z dnia 1 października 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji poprawności przygotowania karty opisu przedmiotu (sylabusa) 2022-10-01
101 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego Oleny Kovalenko 2022-09-22
100 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zmiany tematu pracy doktorskiej mgr Katarzyny Włodarskiej 2022-09-22
99 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej mgr Klaudii Ponikiewskiej 2022-09-22
98 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko asystenta na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym 2022-09-22
97 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko asystenta na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym 2022-09-22
96 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych 2022-09-22
95 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia 2022-09-22