Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
123 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2022-2023 Dziekana WFCh UKSW z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. Praktyk 2022-10-12
122 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 11 października 2022 r. w sprawie składu osobowego katedr i zakładów w Instytucie Psychologii 2022-10-11
116 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 07 października 2022 r. w sprawie powołania WKJK, WKD, WRB. 2022-10-07
121 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Michała Obidzińskiego 2022-10-06
120 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Klaudii Ponikiewskiej 2022-10-06
119 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Ponikiewskiej 2022-10-06
118 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Włodarskiej 2022-10-06
117 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Karoliny Rymarczyk 2022-10-06
115 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 13/10/2022 z dnia 06.10.2022. w sprawie opinii dotyczącej członka WRB. 2022-10-07
114 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 12/10/2022 z dnia 06.10.2022. w sprawie opinii dotyczącej członkini WRB. 2022-10-07