Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
143 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Philosophiae Christianae 2022-11-18
142 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marii M. Kwiatkowskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2022-11-17
141 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii mgr Justynie Harasimczuk 2022-11-17
140 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Justyny Harasimczuk 2022-11-17
129 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Rady Naukowej czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2022-11-08
128 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2022-2023 Dziekana WFCH UKSW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Redakcji czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae 2022-11-08
144 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCh 3/11/2022 z dnia 03.11.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego na kierunku psychologia (... 2022-11-03
139 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nostryfikacji stopnia doktora habilitowanego Haliny Dubczak 2022-11-03
138 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie skierowania poprawionej pracy doktorskiej mgr Yong Lu do recenzentów 2022-11-03
137 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Mikołaja Stolarskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2022-11-03