Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
154 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Pawła Borysiewicza 2022-12-01
153 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2022-12-01
152 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 5/12/2022 z dnia 01.12.2022. w sprawie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta dydaktycznego na kierunku psychologia dla dr. J. Jas... 2022-12-01
151 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 4/12/2022 z dnia 01.12.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (konkursowego) na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku psychologi... 2022-12-01
150 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WFCH 3/12/2022 z dnia 01.12.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (konkursowego) na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku psychologi... 2022-12-01
149 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia prof. ucz. dr. hab. Michała Piekarskiego na promotora rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Jaworskiej 2022-12-01
148 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. Artura Andrzejuka na promotora rozprawy doktorskiej mgra Marcina Beściaka 2022-12-01
147 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 9/2022-2023 Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Doktoranckiej 2022-11-24
146 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie psychologii mgr Mikołajowi Stolarskiemu 2022-11-24
145 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia publicznej obrony mgr Mikołaja Stolarskiego 2022-11-24