Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 1/03/2022 z dnia 3.03.2022. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko profesora uczelni. 2022-03-04
9 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rymarczyk i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2022-02-03
8 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie rekomendacji na zastępcę kierownika ścieżki Psychologia w Szkole Doktorskiej 2022-02-03
7 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2022-02-03
72 2022 Decyzja Dziekana DECYZJA z dnia 19.01.2022 w sprawie ustanowienia REGULAMINU REKRUTACJI NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: PROGRAM ERASMUS+ - SMS. WYJAZDU STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU ODBYCIA CZĘŚC... 2022-01-19
71 2022 Decyzja Dziekana DECYZJA z dnia 19.01.2022 POWOŁUJĄCA KOMISJI REKRUTACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ - SMS NA ROK 2022/2023 2022-01-19
6 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie przekazania pracy doktorskiej mgr Yonga Lu do poprawienia zgodnie z uwagami recenzentów 2022-01-14
5 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2022-01-14
3 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia Nr RDfiloz_1/01/2022 z 13 stycznia 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia d... 2022-01-14
2 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW Nr RDfiloz_2/01/2022 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk hu... 2022-01-14