Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta dla dr ... 2021-06-17
97 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni ... 2021-06-17
86 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie powołania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Piekarskiemu w dziedzinie nauk humanistycz... 2021-06-14
85 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia w sprawie odwołania recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Piekarskiemu w dziedzinie nauk humanistyczn... 2021-06-14
84 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia w sprawie nostryfikacji stopnia naukowego doktora dla ks. Piotra Tarabasza 2021-06-11
96 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Mikołaja Stolarskiego 2021-06-17
95 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich dr Marcina Kłosowskiego 2021-06-17
94 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Justyny Harasimczuk 2021-06-17
93 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Harasimczuk 2021-06-17
92 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-06-17