Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
113 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Grażyny Domanowskiej 2021-09-16
112 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Grażyny Domanowskiej 2021-09-16
111 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dy... 2021-09-16
110 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Ewy Skiminy 2021-09-16
109 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta dla dr Karola Lewczuka 2021-09-16
108 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat zatrudnienia dr hab. Anna Mosiołek 2021-09-16
107 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii ma temat rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Wspomagania Rozwoju 2021-09-16
106 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-09-16
105 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w odnie... 2021-07-01
104 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Małgorzacie Starzomskiej-Rom... 2021-07-01