Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
123 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 7 października 2021 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia dr Peter... 2021-10-08
122 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 7 października 2021 w sprawie powołania Komisji Dyscypliny Naukowej do przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich 2021-10-08
121 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgrAgnieszki Gralewicz i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2021-10-08
120 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia z 7 października 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Mioduszewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony 2021-10-08
119 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 7 października 2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w d... 2021-10-08
118 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW z dnia 7 października 2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w d... 2021-10-08
117 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/09/2021 z dnia 16.09.2021. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Instytucie Psychologii w Zakładzie ... 2021-09-22
116 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/09/2021 Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/09/2021 z dnia 16.09.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikac... 2021-09-22
115 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Yong Lu 2021-09-16
114 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Yong Lu 2021-09-16