Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
154 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierzowi Strusowi w dziedzinie ... 2021-12-02
153 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-12-02
152 2021 Decyzja Dziekana POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 2021-11-22
151 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 3/11/2021 z dnia 4.11.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta dla dr. K. Lewczuka 2021-11-10
150 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2/11/2021 z dnia 4.11.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta dla dr E. Skiminy 2021-11-10
149 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 1/11/2021 z dnia 4.11.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na stanowisko adiunkta dla dr. D. Bukaciń... 2021-11-10
148 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Łukasza Subramaniana 2021-11-05
147 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Magdaleny Wizła 2021-11-05
146 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Anny Walendy 2021-11-05
145 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego mgr Michała Sękowskiego 2021-11-05