Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
4 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 2/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii d... 2021-01-09
3 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 1/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii d... 2021-01-09
15 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie zaopiniowania tematów prac magisterskich 2021-01-07
14 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w ... 2021-01-07
13 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w I... 2021-01-07
12 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Insty... 2021-01-07
11 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w I... 2021-01-07
10 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia o wyrażaniu zgody na wszczęcie postępowania habilitacyjnego dra Michała Piekarskiego 2021-01-12
9 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Filozofia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dominice Dzwonkowskiej 2021-01-12
2 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 7 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii nt. postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta dla dr Joanny Skur... 2021-01-08