Monitor WFCH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia z 4 lutego 2021 r. w efektów kształcenia programu studiów na kierunku filozofia 1 i 2 stopnia. 2021-02-08
19 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 6/02/2021 z dnia 05.02.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego awansu na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii dla dr Joanny Skurzak. 2021-02-05
18 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 4/02/2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie zatwierdzenia tez do egzaminów dyplomowych na kierunku psychologia – (studia niestacjonarne). 2021-02-05
17 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 3/02/2021 z dnia 05.02.2021 w spawie opinii o programie studiów na kierunku filozofia 1 i 2 stopnia. 2021-02-05
16 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia roku w sprawie opinii na temat rozstrzygnięcia konkursu na stanowisku adiunkta w Centrum Psychologii Międzykulturowej 2021-01-11
8 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 6/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Psychologii Międzykulturowej; osoba rekomendowana: dr Peter Jonason 2021-01-12
7 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 5/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii dla mgr... 2021-01-09
6 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 4/01/2021 z dnia 08.01.2021. w rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora... 2021-01-09
5 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 3/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii dl... 2021-01-09
4 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 2/01/2021 z dnia 08.01.2021. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytucie Psychologii d... 2021-01-09